I den hälsosammaste av världar?

Medierna svämmar över av tips och berättelser om vad vi ska äta och dricka och hur vi ska leva för att hålla oss friska. De goda exemplen finns snart sagt överallt. Man skulle därför kunna tro att vi lever i den hälsosammaste av världar, men statistiken talar ett annat språk. 2017 konstaterar Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i en rapport till regeringen att fetman bland svenskar har ökat med tvåhundra procent sedan 1980. Samhällets kostnader för övervikt och fetma beräknas i samma rapport till astronomiska 70 miljarder kronor per år. För låg fysisk aktivitet och för lite grönsaker, frukt, fullkorn, vegetabiliska oljor och fisk och skaldjur pekas ut som bidragande orsaker. Rapporten konstaterar också att det är stor skillnad mellan olika befolkningsgrupper, att hälsa segregerar. Särskilt oroande är att fetman ökar bland barn. Det här är en utveckling som berör oss alla och som vi bör göra allt för att bryta.

Vi vet väldigt mycket om vilka levnadsvanor som leder till ohälsa. Till exempel får matvanor med mycket processad mat, snabba kolhydrater och sötade drycker blodsockret att åka bergochdalbana. Då tenderar vi att äta ännu lite mer för att hålla humöret uppe och orka med både arbetsdagen och hushållsarbetet. Lägg till för lite motion, stress och sömnbrist och den onda cirkeln är ett faktum. Det gör mig förtvivlad att så många drabbas, när ganska enkla livsstilsförändringar och ökade kunskaper om kostens betydelse skulle kunna göra saker så mycket bättre. 

Idag finns bred politisk samstämmighet om att vi måste bekämpa de livsstilsrelaterade sjukdomarna genom bland annat bättre utbildning om kostens betydelse och satsningar på hälsovård, hemkunskap och idrott i skolan. Men förändring tar tid och mycket mer behöver göras. 

Tänk om vi kunde se till att många fler av de tre miljoner måltider som dagligen serveras i vård, skola och omsorg var både goda och hälsosamma. Här har vi i Sverige en unik möjlighet att göra det offentliga till ”skyltfönster” för god mat med både sjukdomsförebyggande och läkande egenskaper. Förutom att göra dagen mycket trevligare för sjukhuspatienter, gamla på äldreboenden och barn i skolan, skulle det också innebära positiva hälsoeffekter på både kort och lång sikt, när fler inser att gott och hälsosamt går hand i hand.

Och tänk, den dag då vi äntligen är fria från den pågående pandemin, om Folkhälsomyndigheten kunde fortsätta med sina direktsända rapporter. Nu om hälsoläget i Sverige. Hur många svenskar som drabbats av typ-2 diabetes och hjärtkärlsjukdom, tvingats till fetmakirurgi eller dött i förtid beroende på hälsoproblem som på olika sätt kunnat förebyggas. Idag ska vi hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om vi är sjuka. Dessa tre enkla, sjukdomsförebyggande råd har bland annat medfört historiskt låga nivåer av förkylningar, vinterkräksjuka och influensa. I framtiden kan de kanske ersättas, eller åtminstone kompletteras med dessa tre: Ät mer fibrer, rör på dig varje dag och drick vatten till maten.

Vilket fantastiskt resultat det skulle kunna ge!

Läs mer i vår guide om hur du kan upprätthålla normala blodsockernivåer här 👉 Guiden till ett normalt blodsocker.

Länk till Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rapport hittar du här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest