Träna kroppen – håll hjärnan i form!

Att hjärnan svarar på mental träning framstår väl närmast som en självklarhet. Genom hela livet tränar vi upp och lär oss olika saker som att läsa och skriva, tala flera språk och lösa problem av olika slag. Det är känt att våra kognitiva funktioner bibehålls bättre i hög ålder om vi tränar dem regelbundet. Det är väl bland annat därför som tidsfördriv som sudoku, korsord och tankenötter av olika slag är så populära i de äldre generationerna.  

Men hjärnans funktion kan även förbättras (eller försämras) på annat sätt. Framgångsrika försök visar att strokepatienter som tappat funktionen i delar av hjärnan kan bygga upp samma funktion i andra delar genom att lyssna på musik de känner igen. Förmodligen fungerar det så att den välkända musiken blir en referens, något som hjärnan kan ”förstå” och bygga vidare på. Reparera sig själv. I min egen forskningssfär har jag sett hur människors koncentrationsförmåga, arbetsminne och uppmärksamhet har förbättrats på ett mätbart sätt genom ändrade kostvanor. Mat som ger en långsam och jämn blodsockerhöjning  är bättre än den som ger snabba upp- och nedgångar. Det gäller både på kort sikt – till exempel för skoleleven som kan prestera olika på förmiddagens prov beroende på vilken frukost hen ätit – och på längre sikt, där en hjärna som slipper de stora variationerna tenderar att fungera bättre. Det senare är ett viktigt inslag i demensforskningen. En teori är att nedsatt insulinkänslighet i hjärnan som en följd av dåliga matvanor försämrar de kognitiva funktionerna. 

Att fysisk träning är bra för blodflödet är väl ingen större nyhet. Men nu visar ny forskning att träning även kan ge en långtidseffekt i form av en bättre fungerande hjärna högt upp i åren! En stor engelsk studie som följt 1600 personer från 50-årsåldern och framåt, konstaterar att den som i medelåldern tränar på en nivå som beskrivs som ”moderate to vigorous” ungefär två timmar i veckan, minskar sin risk betydligt att drabbas av demenssjukdomar 25 år senare. 

Vad säger man? 

Upp och hoppa! 

Läs mer i vår guide om hur du kan upprätthålla normala blodsockernivåer här 👉 Guiden till ett normalt blodsocker.

om musik i strokebehandling

Om långtidseffekter av träning

Om kosten som skärper hjärnan

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest