Porträttfotografi av Associate professor Yang de Marinis

Intervju med Yang de Marinis: Upptäck diabetes flera år innan du drabbas

Livet är ofta orättvist. Det gäller i hög grad risken att drabbas av livsstilsrelaterade tillstånd som fetma, diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom och demens. Medan vissa tycks kunna belasta sina kroppar och sin ämnesomsättning nästan hur mycket som helst utan att bli sjuka, så finns det väldigt många som inte åtnjuter den förmånen. Forskning har visat att prevention är ett kraftfullt verktyg och i den bästa av världar skulle alla människor motionera regelbundet, sova tillräckligt, undvika rökning och äta nyttigt. Så ”enkelt” är det ju att förebygga risken att drabbas. Tyvärr är det ju inte så verkligheten ser ut, men motivationen att göra livsstilsförändringar skulle troligen öka om jag kunde få reda på min risk att bli sjuk redan långt innan det var ett faktum och dessutom kunde få handfasta råd om vilka förändringar jag behövde göra.  

Jag fick ett samtal med Yang de Marinis, Associate Professor vid Lunds universitet och grundare av företaget Lundoch Diagnostics, som med ett enkelt blodprov kan förutse risken att utveckla diabetes typ 2 åtskilliga år innan den bryter ut. 

Vad är det som skiljer er teknik från diagnosmetoder som redan finns? 

”Idag mäter man i allmänhet ett så kallat långtidsblodsocker (HbA1c). Det är en ganska klumpig metod som egentligen bara visar om blodsockret redan blivit för högt. Det fångar in människor med diabetes och förstadier till diabetes. Med vår metod kan vi istället visa hur hög risken att drabbas är flera år i förväg, oberoende av individens blodsockernivåer.” 

Vad är vitsen med att få veta sin risk så långt i förväg? 

”Det är alltid bättre att förebygga än att tvingas till vård och behandling. Diabetes är en elak sjukdom som handlar om mycket mer än höga blodsocker- och insulinnivåer. Idag finns mer än femhundra olika komplikationer som har sin grund i diabetes – blindhet, cirkulationsrubbningar som leder till amputationer, hjärtinfarkt, njursvikt och kognitiva nedsättningar är några av de vanligaste. Om jag får ett resultat som visar att jag nästan säkert kommer att få diabetes inom några år, så ökar min motivation att göra de livsstilsförändringar som krävs för att sjukdomen inte ska utvecklas. I individperspektivet innebär det att jag kan slippa bli sjuk. I ett samhällsperspektiv betyder det nya möjligheter att stoppa en utveckling som innebär allt större belastningar på såväl sjukvården som hela samhället.” 

Vad bygger er metod på och hur kan man veta att den fungerar?   

Jag ledde en stor internationell studie där vi undersökte data från över åttatusen individer som följts under upp till 20 år. Vi upptäckte att höga halter av ett protein – follistatin – kunde användas för att förutse diabetes många år innan den kunde diagnostiseras med vanliga diagnosmetoder. Vi såg också att follistatin stod ut som riskmarkör alldeles oavsett andra kända riskfaktorer, som ålder, övervikt, blodsockernivåer eller motionsvanor. Studien fick stor internationell uppmärksamhet när den publicerades i den prestigefyllda tidskriften Nature Communications 2021 (länk till artikel). Det stora underlaget med åttatusen individer gör att vi kan känna oss säkra på att just follistatin är en nyckel för att förutse risken att drabbas. För att ytterligare öka säkerheten har vi också matat in data från tusentals individer i en databas där vi använder artificiell intelligens för att se olika samband och allt baseras på ett enkelt blodprov.

En infographic om hur Lundochs diagnosmetod fungerar

Med hjälp av ett enkelt blodprov och AI kan Lundoch AB förutse risken att drabbas av diabetes många år innan sjukdomen bryter ut. Metoden bygger på en studie som följt åttatusen individer under nästan 20 år och identifierat proteinet follistatin som en viktig riskmarkör.

Vem vänder ni er till med er diagnosmetod? 

Vi har utvecklat ett blodtest – LDcoder® – som vänder sig till företag. Men vi arbetar just nu på en variant där vem som helst ska kunna använda tjänsten genom egen provtagning med ett stick i fingret. Provet skickas till vårt lab med posten och svaret kommer inom några dagar. 

Erbjuder ni någon hjälp till den som löper ökad risk. 

Hittills har vi haft fullt fokus på att utveckla teknik och logistik för LDcoder®, men planen är att vi också ska tillhandahålla rådgivning och rekommendationer för att människor ska kunna ta hand om sin egen prevention och slippa bli sjuka. Där är naturligtvis kosten en viktig del och vi ser väldigt positivt på produkter som Good Idea som en del i en hälsosam livsstil. Framöver är det mycket möjligt att vi kommer att teama upp med företag som erbjuder attraktiva livsmedel med vetenskaplig evidens.  

Lundoch Diagnostics grundare Yang de Marinis är Associate Professor och forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet, professor vid Shandonguniversitetet och gästforskare vid University of Oxford. Hon är även styrelseledamot i Diabetes Sverige. 

Mer information om Lundoch Diagnostics AB och LDcoder® hittar du på hemsidan www.lundoch.com   

Länk till artikel från Lunds universitet. 

Tillbaka till blogg

Good Idea: Bubbelvatten för blodsockret

Prova Good Idea och upplev fördelarna med ett balanserat blodsocker. Kliniska studier visar att det fungerar.

Dela detta inlägg