Forskningen bakom Good Idea

Good Idea är ett resultat av forskning vid Lunds universitet. Hemligheten är en unik mix av fem naturliga aminosyror och ett mineral (krom) som hjälper din kropp att ta upp energin från det du äter på ett mer effektivt sätt. Kliniska studier visar att det fungerar.

Porträtt av Dr. Elin Östman

Nyckeln till blodsockerbalans

Dr. Elin Östman och hennes kollegor upptäckte redan i början av 2000-talet att en viss kombination av aminosyror kunde balansera blodsockret genom att dämpa blodsockerhöjningen efter en måltid. De inledde så småningom ett samarbete med Aventure AB, ett svenskt företag specialiserat på mat med hälsobefrämjande egenskaper.

Läs Dr. Elins blogg

Krom och aminosyror

Samarbetet med Aventure AB ledde bland annat fram till upptäckten att om man kombinerade aminosyrorna med en liten gnutta av mineralet krom, så fungerade Good Idea ännu bättre. Kromet gör nämligen att kroppen behöver mindre av hormonet insulin* för att tillgodogöra sig energin från maten.

*Hormonet insulin har som främsta uppgift att underlätta transporten av energi i form av glukos från blodet in i cellerna, där den används som bränsle. Det finns ett starkt samband mellan höga insulinnivåer och bl.a. fetma.

Good Idea Sparkling Citron och blodsockerkurvor

Good Idea dämpar blodsockerhöjningen

De kliniska studier som gjorts visar att Good Idea i genomsnitt dämpar blodsockerhöjningen efter en måltid med mellan 20 och 30 procent, jämfört med placebo, vilket innebär ett mer balanserat blodsocker.

Bland fördelarna med ett balanserat blodsocker är att det kan minska såväl tröttheten efter maten som sockersuget. I ett längre perspektiv är det viktigt för att undvika riskfaktorer för bland annat typ-2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och demens.

Är du intresserad av forskningen bakom Good Idea?

Kvinna med Glukosmätare på armen sitter på en strand med en burk Good Idea sparkling lingon

Good Idea och diabetes

Det är viktigt att veta att alla kliniska studier med Good Idea gjorts med friska personer med normala blodsockernivåer. Vi gör inga påståenden när det till exempel gäller människor med diabetes. Den som har en sådan diagnos bör rådgöra med sin läkare eller diabetessköterska innan hen börjar dricka Good Idea.

1 av 3