Aminosyror och deras påverkan på blodsockret

Aminosyror är grundstenarna i proteiner och spelar en avgörande roll i kroppens ämnesomsättning. Denna artikel undersöker den intressanta kopplingen mellan aminosyror och blodsockernivån, vilket är särskilt viktigt för personer med diabetes eller insulinresistens. 

Hur aminosyror påverkar blodsockernivån 

Forskning visar att vi kan påverka vilken inverkan på blodsockernivån en måltid har genom att äta maten på tallriken i olika ordning. Om vi till exempel äter kolhydrater före proteiner (till exempel potatis eller ris) innan vi hugger in på proteinerna (till exempel kyckling eller fisk) så stiger blodsockret betydligt brantare än om vi gör tvärtom. Proteinerna först är alltså en bra regel för den som vill balansera sitt blodsocker. Proteiner – som ju består av aminosyror – tycks ha förmågan att förbereda kroppen på att ta hand om det vi äter utan att det leder till en överdriven blodsockerstegring.

När vi konsumerar proteiner bryts de ned till aminosyror under matsmältningen. Dessa aminosyror kan sedan tas upp och användas på olika sätt av kroppen. Aminosyror används dels för att bygga upp muskler och transportproteiner samt reparera vävnader, och ibland för omvandling till glukos genom glukoneogenes - en process där kroppen producerar glukos när tillräckligt med kolhydrater inte är tillgängliga. Det är dock viktigt att veta att aminosyror (eller proteiner) i sig normalt inte leder till någon höjning av blodsockret. 

Glykemisk belastning och dess betydelse 

En viktig faktor att överväga är aminosyrornas glykemiska belastning. Glykemisk belastning är ett mått på hur mycket en viss mat påverkar blodsockernivån. Matvaror med hög glykemisk belastning orsakar en snabb stegring av blodsockret, medan de med låg glykemisk belastning ger en mer gradvis och stabil ökning, som är lättare för kroppen att reglera. 

Vilka essentiella aminosyror innehåller Good Idea och hur påverkar dem blodsockret?

De fem essentiella aminosyror som tillsammans med mineralet krom som utgör den unika blodsockerbalanserande funktionen i Good Idea bubbelvatten är:

  • L-leucin
  • L-treonin
  • L-lysin
  • L-isoleucin
  • L-valin

Sammanfattningsvis så spelar ovanstående aminosyror en betydande roll i regleringen av blodsockernivån. Dessa aminosyror kan stimulera insulinfrisättningen, förbättra glukosupptaget och öka insulinkänsligheten, vilket kan vara fördelaktigt för personer med diabetes eller insulinresistens. Det är viktigt att notera att individuella variationer och andra faktorer också kan påverka blodsockernivån, så det är alltid bäst att rådgöra med en dietist eller läkare för individuell rådgivning och behandling av blodsockerrelaterade problem.  

Läs Dr. Elins stora guide till ett normalt blodsocker här.